Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Biała Przemsza w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś

Zadanie obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu wraz z wybudowaniem nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1121K (Gołaczewy od drogi nr 1123K do drogi nr 1095K) w miejscowości Kaliś.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o., Skoczów

Wartość robót wynosi: 1.977.105,25 PLN

Dofinansowanie ze środków Rezerwy Subwencji Ogólnej:  928.407,00 PLN

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło dnia:     01.07.2024r.

Planowany termin zakończenia robót:    28.10.2024r.

 

Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w Subwencja ogólna - Aktualne.