Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty.

16.04.2021
Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 euro „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku”..

Zaproszenie do złożenia oferty PDF Zaproszenie do złożenia oferty DOC Wzór umowy PDF Wzór umowy DOC

Ogłoszenie!

23.04.2021
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2021 Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu z dnia 22 kwietnia 2021 r., dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Drogowego w Olkuszu.Nowy numer konta bankowego od 16.11.2020 !

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za reklamę,
- opłaty roczne,
- opłaty za korzystanie z przystanków,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych
03 1090 1665 0000 0001 4685 4474
Santander Bank Polska SA

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka w sprawie budowy chodnika.

Treść petycji [pdf]
Odpowiedź na petycję [pdf]
Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

"Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizowane są następujące zadania:"Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Część 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”; Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja”..

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 30000 euro opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej" wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania

Petycja z dnia 16.12.2019r.

Petycja mieszkańców Klucz w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1095K na odcinku Klucze Centrum - Jaroszowiec. Odpowiedź Zarządu Drogowego w Olkuszu na petycję mieszkańców Klucz...

Petycja wraz z odpowiedzią [pdf]

Koronawirus COVID-19 - zarządzenie

Organizacja pracy w związku z zagrożeniem koronowirusem.Informacja - zajęcie pasa drogowego

08.07.2019
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Deklaracja Dostępności

18.12.2020
Zarzad Drogowy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych....

Pobierz Informację

Klauzula informacyjna

20.09.2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Pobierz Informację

Co takiego robimy?

Przeczytaj i dowiedz się czym się zajmuje Zarząd Drogowy w Powiecie Olkuskim

352,604 km

Łączna ilość dróg na terenie Powiatu Olkuskiego

13

Tyle mostów znajduje się na terenie Powiatu Olkuskiego

7:00 - 15:00

Godziny otwarcia Zarządu Drogowego od poniedziałku do piątku