Aktualności

Petycja z dnia 16.12.2019r.

Petycja mieszkańców Klucz w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1095K na odcinku Klucze Centrum - Jaroszowiec. Odpowiedź Zarządu Drogowego w Olkuszu na petycję mieszkańców Klucz...

Petycja wraz z odpowiedzią [pdf]

Koronawirus COVID-19 - zarządzenie

Orgazizacja pracy w związku z zagrożeniem koronowirusem.

Informacja Zarządu Drogowego w Olkuszu

"Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław"

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ul. Osadowej i ul. Głównej w Bolesławiu...

Informacja - zajęcie pasa drogowego

08.07.2019
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego.

17.05.2019
Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie, w ramach usuwania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, realizowane są następujące zadania:
− „Remont drogi powiatowej nr 1099K Rodaki – Chechło w m. Rodaki i Chechło w km od 0+000 do 0+415 i od 2+450 do 2+600”
 Planowany termin zakończenia: 16-07-2019r.
− „Remont drogi powiatowej nr 1153K Zasępiec – Budzyń – Gołcza w m. Zasępiec i Budzyń w km od 0+000 do 0+815 i od 3+187 do 4+090”
 Planowany termin zakończenia: 16-07-2019r.
− „Remont drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w m. Kwaśniów Górny w km od 1+500 do 1+800 i od 2+600 do 4+018”
 Planowany termin zakończenia: 16-07-2019r.
− „Remont drogi powiatowej nr 1150K Gołaczewy – Sucha – Wysocice w m. Chełm, Sucha i Glanów w km od 2+225 do 2+808, od 6+590 do 7+090 i od 9+255 do 9+655”
 Planowany termin zakończenia: 13-08-2019r.
− „Remont drogi powiatowej nr 1079K Żurada – Witeradów – Osiek w m. Żurada w km od 0+000 do 1+480”
 Planowany termin zakończenia: 13-08-2019r.
W związku z powyższym mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych, związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Liczymy na wyrozumiałość kierowców oraz mieszkańców, jak również prosimy o ostrożną jazdę.
Pobierz Informację Mapa DP1079K Mapa DP1099K Mapa DP1104K Mapa DP1150K Mapa DP1153K

Całkowite zamknięcie odcinka drogi!

30.07.2018
Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej 794”

W związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks – Braciejówka – Jangrot – Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej 794” Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że od dnia 06.08.2018 r. do dnia 11.08.2018 r. nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1090K (od posesji nr 122 do zjazdu w kierunku cmentarza) w miejscowości Braciejówka.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Klauzula informacyjna

20.09.2019
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Pobierz Informację

Numer konta bankowego

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat z tytułu dochodów:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za reklamę,
- opłaty roczne,
- opłaty za korzystanie z przystanków,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych

53 1020 2528 0000 0602 0453 3949 PKO Bank Polski S.A.

Informacja

28.08.2017
Dyrektora Zarządu Drogowego - Przebudowa dróg powiatowych - Olkusz, Żurada, Pazurek, Jaroszowiec, Bogucin Duży, Bogucin Mały, Trzyciąż, Porąbka, Budzyń, Lgota Wielka

Pobierz Informację

Informacja

25.04.2017
Dyrektora Zarządu Drogowego - Przebudowa ciągu dróg powiatowych - Gołaczewy, Chełm, Osiek i Sieniczno

Pobierz Informację

Co takiego robimy?

Przeczytaj i dowiedz się czym się zajmuje Zarząd Drogowy w Powiecie Olkuskim

352,604 km

Łączna ilość dróg na terenie Powiatu Olkuskiego

13

Tyle mostów znajduje się na terenie Powiatu Olkuskiego

7:00 - 15:00

Godziny otwarcia Zarządu Drogowego od poniedziałku do piątku