Aktualności

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka w sprawie budowy chodnika.

Treść petycji [pdf]

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

"Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizowane są następujące zadania:"Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Część 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”; Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja”..

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 30000 euro opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej" wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania

Petycja z dnia 16.12.2019r.

Petycja mieszkańców Klucz w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1095K na odcinku Klucze Centrum - Jaroszowiec. Odpowiedź Zarządu Drogowego w Olkuszu na petycję mieszkańców Klucz...

Petycja wraz z odpowiedzią [pdf]

Koronawirus COVID-19 - zarządzenie

Organizacja pracy w związku z zagrożeniem koronowirusem.Informacja - zajęcie pasa drogowego

08.07.2019
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Numer konta bankowego

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za reklamę,
- opłaty roczne,
- opłaty za korzystanie z przystanków,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych

53 1020 2528 0000 0602 0453 3949
PKO Bank Polski S.A.

Klauzula informacyjna

20.09.2019
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Pobierz Informację

Co takiego robimy?

Przeczytaj i dowiedz się czym się zajmuje Zarząd Drogowy w Powiecie Olkuskim

352,604 km

Łączna ilość dróg na terenie Powiatu Olkuskiego

13

Tyle mostów znajduje się na terenie Powiatu Olkuskiego

7:00 - 15:00

Godziny otwarcia Zarządu Drogowego od poniedziałku do piątku