ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Zarząd Drogowy w Olkuszu administruje na terenie Powiatu Olkuskiego 345,773 km dróg powiatowych.

Drogi te znajdują się na terenie:

  • Miasta i Gminy Olkusz
  • Miasta i Gminy Wolbrom
  • Miasta Bukowno
  • Gminy Bolesław
  • Gminy Klucze
  • Gminy Trzyciąż

* Zimowym utrzymaniem objęte jest 317,878 km dróg powiatowych.

Drogi te zostały podzielone na standardy zimowego utrzymania w oparciu
o Zarządzenie nr 46 z dnia 25 października 1994 r. Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych (Dz.U. Nr 10 z 26.10.1994 r.).

* Nieobjętych zimowym utrzymaniem jest 27,895 km dróg (są to drogi gruntowe
i tłuczniowe, niestanowiące dojazdów do zabudowań).

Ilość kilometrów dróg w poszczególnych standardach:

  • III standard zimowego utrzymania – 171,331 km
  • IV standard zimowego utrzymania – 146,547 km
  • Ogółem: 317,878 km