Wykaz przystanków

Poniżej Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora Zarządu Drogowego w Olkuszu z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie aktualizacji wykazu istniejących przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego.