Struktura organizacyjna

SEKRETARIAT
tel. wew. 20
e-mail: sekretariat@zd.olkusz.pl
DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
tel. wew. 45, 46
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
tel. wew. 47, 51
DZIAŁ DRÓG I MOSTÓW
tel. wew. 31, 32, 33, 55
DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU I UZGODNIEŃ
tel. wew. 21, 22
OBWÓD DROGOWO MOSTOWY NR 1 W OLKUSZU
32-300 Olkusz
al. 1000-lecia 1A
tel. wew. 34, 36, 37
OBWÓD DROGOWO MOSTOWY NR 2 W TRZYCIĄŻU
32-353 Trzyciąż
ul. Przemysłowa 3
tel. 12 631 15 37