Most w Golczowicach

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1108K w Golczowicach (rozbiórka istniejącego obiektu i budowa nowego obiektu mostowego).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3 921 778,23 PLN
ŚRODKI Z REZERWY SUBWENCJI OGÓLNEJ: 1 934 641,00 PLN
ŚRODKI GMINY KLUCZE: 993 568,61 PLN
ŚRODKI POWIATU OLKUSKIEGO: 993 568,62 PLN

Planowana inwestycja obejmuje:
Wykonanie mostu jednoprzęsłowego, dwubelkowego z betonu sprężonego.
Konstrukcja nośna oparta jest na przyczółkach za pomocą łożysk garnkowych.
Ilość przęseł 1
Długość ustroju nośnego L=22,5 m
Długość całkowita obiektu Lc=24,3 m
Szerokość całkowita B=11,55
Szerokość jezdni 7,00 m
Szerokość ciągu pieszego 1,5 m

Przed realizacją zadania:

Po realizacji zadania:

Image Not Found
Image Not Found

Most Dzdzennica (Tarnówka)

Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych w ramach zadania: 3 125 720,40 PLN

Termin realizacji robót od 16.07.2021 r. do 29.11.2021 r.

Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu mostowego:

 • długość całkowita obiektu – 38,22 m,
 • szerokość całkowita – 10,80 m,
 • szerokość jezdni – 7,0 m,
 • szerokość zabudowy chodnikowej – 1,10 m; 2,70 m,
 • konstrukcja ustroju nośnego – belki prefabrykowane zespolone z żelbetową płytą pomostu,
 • klasa obciążenia – A

Podstawowe parametry techniczne dojazdów do mostu:

 • długość drogi – 95,00 m,
 • szerokość jezdni – 6,0 ÷ 7,0 m
 • szerokość chodnika – 1,50 m / 2,50 m
 • klasa techniczna – Z
 • kategoria ruchu – KR 3

Przed realizacją:

Po realizacji:

W dniu 14.01.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu na rzece Dzdzennica (Tarnówka) w ciągu drogi powiatowej 1106K w miejscowości Bydlin. Gospodarz powiatu Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Wicestarosta Olkuski Paulina Polak, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Kamil Wołek, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Bogusław Paś, Radna Rady Powiatu w Olkuszu Marta Dziura, Wykonawca robót firma SALTOR s.c. z Kielc oraz Sołtys Sołectwa Bydlin Dawid Wolny i Sołtys Sołectwa Cieślin Dariusz Rydzyk.
– „Jest to pierwsza tego typu inwestycja w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego zrealizowana od momentu utworzenia powiatów tj. od roku 1999. W miejscu starego wysłużonego obiektu na rzece Tarnówka powstał nowy most, który wiele lat powinien służyć nie tylko mieszkańcom Bydlina i Cieślina ale również całej Gminy Klucze i Powiatu Olkuskiego. Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 3,1
mln zł, z czego połowę środków pochodziło z dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota stanowiła po połowie
środki Powiatu Olkuskiego i Gminy Klucze” – mówił do zebranych Starosta Bogumił Sobczyk.