Most Dzdzennica (Tarnówka)

Całkowita wartość wykonanych robót budowlanych w ramach zadania: 3 125 720,40 PLN

Termin realizacji robót od 16.07.2021 r. do 29.11.2021 r.

Podstawowe parametry techniczne nowego obiektu mostowego:

 • długość całkowita obiektu – 38,22 m,
 • szerokość całkowita – 10,80 m,
 • szerokość jezdni – 7,0 m,
 • szerokość zabudowy chodnikowej – 1,10 m; 2,70 m,
 • konstrukcja ustroju nośnego – belki prefabrykowane zespolone z żelbetową płytą pomostu,
 • klasa obciążenia – A

Podstawowe parametry techniczne dojazdów do mostu:

 • długość drogi – 95,00 m,
 • szerokość jezdni – 6,0 ÷ 7,0 m
 • szerokość chodnika – 1,50 m / 2,50 m
 • klasa techniczna – Z
 • kategoria ruchu – KR 3

Przed realizacją:

Po realizacji:

W dniu 14.01.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu na rzece Dzdzennica (Tarnówka) w ciągu drogi powiatowej 1106K w miejscowości Bydlin. Gospodarz powiatu Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, Wicestarosta Olkuski Paulina Polak, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu Kamil Wołek, Przewodniczący Rady Gminy Klucze Bogusław Paś, Radna Rady Powiatu w Olkuszu Marta Dziura, Wykonawca robót firma SALTOR s.c. z Kielc oraz Sołtys Sołectwa Bydlin Dawid Wolny i Sołtys Sołectwa Cieślin Dariusz Rydzyk.
– „Jest to pierwsza tego typu inwestycja w ciągu dróg powiatowych Powiatu Olkuskiego zrealizowana od momentu utworzenia powiatów tj. od roku 1999. W miejscu starego wysłużonego obiektu na rzece Tarnówka powstał nowy most, który wiele lat powinien służyć nie tylko mieszkańcom Bydlina i Cieślina ale również całej Gminy Klucze i Powiatu Olkuskiego. Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 3,1
mln zł, z czego połowę środków pochodziło z dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota stanowiła po połowie
środki Powiatu Olkuskiego i Gminy Klucze” – mówił do zebranych Starosta Bogumił Sobczyk.
Opublikowano w Subwencja ogólna - Zrealizowane.