Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkuski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 728 478,87 PLN
DOFINANSOWANIE: 582 783,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinanasowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót obejmuje:

 1. Budowę dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej w ciągu drogi powiatowej nr 1069K w miejscowości Bukowno wraz z przebudową infrastruktury technicznej:
  • Budowa zatoki autobusowej:
   • od km 0+006,63 do km 0+056,70 po stronie lewej
   • od km 0+048,21 do km 0+102,76 po stronie prawej
  • Przebudowa chodnika:
   • od km 0+006,63 do km 0+588,41 po stronie lewej
   • od km 0+047,51 do km 0+103,76 po stronie prawej
  • Wykonanie kanału technologicznego, długość 100 mb
  • Zakup i montaż wiat przystankowych
  • Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowa linii napowietrznej nN,
   zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej osłonami rurowymi.
  • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
 2. Budowę doświetlenia przejść dla pieszych
 3. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziom
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.