CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 379 999,99 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

  1. Zakres robót obejmuje:
    Budowę zatoki autobusowej przy ul. Ks. Kanonika Stanisława Gajewskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz
  2. Przebudowa chodnika na dł. ok. 200 mb
  3. Budowę doświetlenia przejścia dla pieszych
  4. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.