„Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie”

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie” z podziałem na odcinki:

  • Odcinek 1 – rozbudowa drogi powiatowej 1061K na odcinku od granicy gminy Jaworzno do skrzyżowania (wraz ze skrzyżowaniem) z projektowanym odcinkiem 2;
  • Odcinek 2 – budowa nowego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową 1061K (ul. Bukowską) do skrzyżowania (wraz ze skrzyżowaniem) z drogą powiatową 1065K (ul. Puza) i drogą gminną 120087K (ul. Nową);
  • Odcinek 3 – budowa nowego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową 1065K (ul. Puza) i drogą gminną 120087 K (ul. Nową) do ul. Gwarków zlokalizowanej w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie.

Inwestycja będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

 

Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wrocław

Wartość robót wynosi: 91.450.500,00 PLN

Dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 89.621.490,00 PLN

Umowa została zawarta dnia:     15.04.2024r.

Planowany termin zakończenia robót:    29 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przed realizacją inwestycji:

Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w Polski Ład - Aktualne.