Ważna informacja!

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa  drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski”, z uwagi na szeroki zakres inwestycji wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu poszczególnych fragmentów drogi powiatowej. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o przestrzeganie obowiązującego oznakowania oraz kierowanie się wyznaczonymi objazdami.

Mapa obrazujca objazd
Opublikowano w Komunikaty.