Utrudnienia w ruchu

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej 1087K w km od 1+426,00 do 2+604,00 w miejscowości Kosmolów” w dniu 16.05.2024r. wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu fragmentu drogi powiatowej numer 1087K. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o przestrzeganie obowiązującego oznakowania oraz kierowanie się wyznaczonymi objazdami.

Image Not Found

Ważna informacja!

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa  drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski”, z uwagi na szeroki zakres inwestycji wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu poszczególnych fragmentów drogi powiatowej. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o przestrzeganie obowiązującego oznakowania oraz kierowanie się wyznaczonymi objazdami.

Mapa obrazujca objazd