CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 272 613,84 PLN
DOFINANSOWANIE: 200 000,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót obejmuje:

  1. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania.
  2. Roboty drogowe – wykonanie przebudowy w zakresie branży drogowej istniejącego przejścia dla pieszych.
  3. Organizacja ruchu – wykonanie prawidłowego oznakowania pionowego oraz poziomego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.