Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz – Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 192 588,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 379 999,99 PLN

 

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót obejmował:

1) Roboty drogowe wraz z robotami przygotowawczymi tj.  ułożenie krawężników betonowych wystających oraz najazdowych 241 mb, ułożenie krawężników kamiennych wystających 56mb ułożenie krawężników kamiennych autobusowych peronowo przystankowy typu Kassel 20mb, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej – 779 m2, przestawienie wiaty przystankowej.

2) Budowę doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Olkusz zgodnie z projektem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „Elkom” Głąb Robert

3) Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome.

Po realizaccji inwestycji:

Image Not Found
Image Not Found
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.