Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną – ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno – Powiat Olkuski

DOFINANSOWANIE: 501 946,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 728 478,87 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót obejmował:

1) budowę dwóch zatok autobusowych przy ul. Kolejowej w ciągu drogi powiatowej nr 1069K w miejscowości Bukowno wraz z przebudową infrastruktury technicznej zgodnie z projektem wykonanym przez biuro MBD Projekt Spółka z o.o. :

Budowa zatoki autobusowej:

– od km 0+006,63 do km 0+056,70 po stronie lewej

– od km 0+048,21 do km 0+102,76 po stronie prawej

Przebudowa chodnika:

– od km 0+006,63 do km 0+058,41 po stronie lewej

– od km 0+047,51 do km  0+103,76 po stronie prawej

Wykonanie kanału technologicznego długość 100mb

Zakup i montaż wiat przystankowych, wiata 6×2 – 2 kpl.

Branża elektryczna: Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, Przebudowa linii napowietrznej nN, Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej osłonami rurowymi.

Branża teletechniczna: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej:

1) Budowę doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Bukowno zgodnie z projektem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe „Elkom” Głąb Robert

2) Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome

Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.