Przebudowa/modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1123K i 1153K na terenie Gminy Wolbrom

DOFINANSOWANIE: 4 207 221,55 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 4 293 083,21 PLN

Data podpisania umowy: 18.03.2024r.
Termin wykonania zadania: do 13 miesięcy od podpisania umowy tj. do 18.04.2025r.

Zakres robót obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1123K na długości ok. 2300 mb w miejscowości Chełm i Poręba Górna oraz odcinek drogi powiatowej nr 1153K na długości ok. 1400 mb w miejscowości Poręba Górna i Budzyń:

 • mechaniczne cięcie szczelin,
 • mechaniczne ścinanie poboczy,
 • mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej,
 • rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
 • roboty ziemne koparkami z transportem urobku,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • warstwy odsączające,
 • zagęszczenie mechaniczne,
 • wzmocnienie podłoża siatką stalową,
 • podbudowa z kruszywa,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca,
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych,
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna,
 • nawierzchnie z tłucznia kamiennego.
Opublikowano w Polski Ład - Aktualne.