CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 48 267,91 PLN
DOFINANSOWANIE: 38 612,00 PLN

Zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim w 2021 r.

Zakres robót dla ww. zadania obejmuje:

  • Roboty brukarskie
  • Budowę konstrukcji słupowych, tj. słupy oświetlenia na fundamencie prefabrykowanym
  • Rozprowadzenie kabli ziemnych
  • Podpięcie odcinka linii oświetlenia do istniejącego ciągu
  • Zabudowę lamp na słupach
  • Wykonanie uziomu poziomego.
  • Wykonanie organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe
Opublikowano w RFRD - Zrealizowane.