Kolejne dokumentacje projektowe na przebudowę dróg

Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu podpisał umowy na opracowania dokumentacji  projektowej  w ramach zadań pn.:
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159K – ul. K.K. Wielkiego w miejscowości Olkusz w km od 0+000 do 1+582”.
– „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 1076K ul. Krakowskiej w miejscowości Gorenice w rejonie posesji 64 i 68”.
– „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1104K w miejscowościach Kwaśniów Górny i Kwaśniów Dolny w km od 0+000 do 8+276”.
– „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1137K w miejscowościach Boża Wola i Jeżówka w km 0+000 do 3+291”.
Opublikowano w Aktualności.