Kolejne dokumentacje projektowe na przebudowę dróg

Aktualnie trwają postępowania o udzielenia zamówień na zaprojektowanie rozbudowy/przebudowy kolejnych odcinków dróg powiatowych. Tym razem planujemy opracować projekty dla:
– ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu – droga powiatowa 1159K,
– ulicy Parkowej w Bolesławiu – droga powiatowa 1070K,
– odwodnienia drogi w Gorenicach – droga powiatowa 1076K,
– drogi Klucze – Kwaśniów – Złożeniec – droga powiatowa 1104K,
– drogi Boża Wola – Jeżówka – Tczyca – droga powiatowa 1137K
Opublikowano w Aktualności.