Zimowe Utrzymanie Dróg

przeczytaj więcej o akcji zimowego utrzymania dróg

OGÓLNIE

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W POWIECIE OLKUSKIM

Zarząd Drogowy w Olkuszu administruje na terenie Powiatu Olkuskiego ogółem 352,604 km dróg powiatowych.

Drogi te znajdują się na terenie Miasta Bukowno oraz Miast i Gmin:

 • Olkusz,
 • Wolbrom,
 • Klucze,
 • Bolesław,
 • Trzyciąż.

Zimowym utrzymaniem objęte są drogi w ilości 313,378 km, nie objęte zimowym utrzymaniem jest 39,226 km dróg. Są to drogi gruntowe i tłuczniowe nie stanowiące dojazdów do zabudowań.

Drogi zostały podzielone na standardy zimowego utrzymania w oparciu o Zarządzenie nr 46 z dnia 25 października 1994 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. U. Nr 10 z 26 października 1994).

STATYSTYKA

Ilość kilometrów dróg w poszczególnych standardach:

 • III standard zimowego utrzymania - 172,106 km
 • IV standard zimowego utrzymania - 141,272 km
 • Ogółem: 313,378 km
Opis standardów

Drogi Powiatu Olkuskiego NIEOBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM

Wykaz dróg Powiatu Olkuskiego utrzymywanych w III Standardzie Zimowego Utrzymania

Zestawienie ilości km dróg powiatowych w zimowym utrzymaniu

ORGANIZACJA PRACY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

 • Prace przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone przez Zarząd Drogowy w Olkuszu z Obwodów Drogowo – Mostowych w Olkuszu i Trzyciążu.

OBWÓD DROGOWO - MOSTOWY NR 1 w OLKUSZU

 • 32-300 Olkusz,
  al. 1000-lecia 1a

  Telefony:
  (0-32) 643 02 40,
  (0-32) 643 02 65,
  (0-32) 643 09 92

OBWÓD DROGOWO - MOSTOWY NR 2 w TRZYCIĄŻU

 • 32-353 Trzyciąż 107A
  Tel. (0-12) 631 15 37s