Zimowe Utrzymanie Dróg

przeczytaj więcej o akcji zimowego utrzymania dróg

OGÓLNIE

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W POWIECIE OLKUSKIM

Zarząd Drogowy w Olkuszu administruje na terenie Powiatu Olkuskiego 345,773 km dróg powiatowych.

Drogi te znajdują się na terenie:

 • Miasta i Gminy Olkusz
 • Miasta i Gminy Wolbrom
 • Miasta Bukowno
 • Gminy Bolesław
 • Gminy Klucze
 • Gminy Trzyciąż

* Zimowym utrzymaniem objęte jest 317,878 km dróg powiatowych.

Drogi te zostały podzielone na standardy zimowego utrzymania w oparciu
o Zarządzenie nr 46 z dnia 25 października 1994 r. Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi
na drogach publicznych (Dz.U. Nr 10 z 26.10.1994 r.).

* Nieobjętych zimowym utrzymaniem jest 27,895 km dróg (są to drogi gruntowe
i tłuczniowe, niestanowiące dojazdów do zabudowań).

ORGANIZACJA PRACY PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

 • Prace przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone przez Zarząd Drogowy w Olkuszu z Obwodów Drogowo – Mostowych w Olkuszu i Trzyciążu.

OBWÓD DROGOWO - MOSTOWY NR 1 w OLKUSZU

 • 32-300 Olkusz,
  al. 1000-lecia 1a

  Telefony:
  (32) 643 02 40,
  (32) 643 02 65,
  (32) 643 09 92,
  (32) 643 18 78

OBWÓD DROGOWO - MOSTOWY NR 2 w TRZYCIĄŻU

 • 32-353 Trzyciąż,
  ul. Przemysłowa 3

  Telefon:
  (12) 631 15 37