Zamówienia publiczne

Zarządu Drogowego w Olkuszu

"Część 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”; Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja”.

  • Zaproszenie do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Część 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”; Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja”.

Dokumenty do pobrania

Zalacznik nr 1 do umowy_harmonogram

Zalacznik nr 1_formularz oferty

Zalacznik nr 2 do umowy_RODO

Zalacznik nr 2_wzor umowy_czesc1

Zalacznik nr 2_wzor umowy_czesc2

Zalacznik nr 3_oswiadczenie

Zalacznik nr 4_dokument gwarancyjny

Zaproszenie do zlozenia oferty [PDF]

Zaproszenie do zlozenia oferty [DOC]

Lokalizacja zadania_czesc1

Lokalizacja zadania czesc2

Pytania

Odpowiedzi