Zamówienia publiczne

Zarządu Drogowego w Olkuszu

"Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej"

  • Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 30000 euro opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej" wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania

Zalacznik nr 1 do umowy_harmonogram

Zalacznik nr 1_formularz oferty

Zalacznik nr 2 do umowy_RODO

Zalacznik nr 2_wzor umowy

Zalacznik nr 3_oswiadczenie

Zalacznik nr 4_dokument gwarancyjny

Zaproszenie do zlozenia oferty [PDF]

Zaproszenie do zlozenia oferty [DOC]