Struktura Organizacyjna

struktura organizacyjna Zarzadu Drogowego

Struktura Organizacyjna

Dyrektor

 • sekretariat @ zd.olkusz.pl

Z-ca Dyrektora

 • sekretariat @ zd.olkusz.pl

Dział Finansowo Księgowy

 • tel. wew. 45,46,47
  sekretariat @ zd.olkusz.pl

Dział Organizacyjny

 • tel. wew. 21,22
  sekretariat @ zd.olkusz.pl

Dział Dróg i Mostów

 • tel. wew. 31,32
  sekretariat @ zd.olkusz.pl

Dział Inżynierii Ruchu i Uzgodnień

 • tel. wew. 38,39,29
  sekretariat @ zd.olkusz.pl

Obwód Drogowo Mostowy Nr 1 w Olkuszu

 • tel. wew. 34,36,37
  sekretariat @ zd.olkusz.pl

Obwód Drogowo Mostowy Nr 2 w Trzyciążu

 • 32-353 Trzyciąż 107A
  (0-12) 631 15 37
  sekretariat @ zd.olkusz.pl
Regulamin Organizacyjny

Aneks nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Aneks nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

Aneks nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego