Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

„Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski”

„Remont drogi powiatowej 1155K na odcinku I - w km od 0+000 do km 4+450, na odcinku II - w km od 6+633 do km 7+728, w miejscowościach Tarnawa i Imbramowice, Powiat Olkuski”

„Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w miejscowości Żurada, Powiat Olkuski”

„Przebudowa drogi powiatowej 1091K w km 4+295 do km 7+561 w miejscowości Bogucin Duży, Powiat Olkuski”

Zadania zrealizowane:

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1069K z drogą gminną - ul. Nową w km 3+690 w miejscowości Bukowno - Powiat Olkuski”

„Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 10+917 do 11+043 (w tym przejście dla pieszych w km 10+927) w miejscowości Olkusz, Powiat Olkuski”

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1069K i 1158K z drogą gminną - ul. Starczynowską w km 3+404 w miejscowości Bukowno, Powiat Olkuski”

„Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1095K i 1106K w km 15+581 w miejscowości Bydlin - Powiat Olkuski”

„Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1104K oraz 1106K w km 5+179 w miejscowości Kwaśniów Dolny,Powiat Olkuski”

„Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km 4+449 do 4+630 (w tym przejście dla pieszych w km 4+527) w miejscowości Zawada, Powiat Olkuski”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1100K w km od 1+257,19 do 6+428,00, odcinek I – (w km od 1+257,19 do km 2+813,75), odcinek II – (w km od 2+830,08 do km 6+428,00) w miejscowościach Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów Górny – Powiat Olkuski”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1091K w km od 0+000 do km 0+513 na odcinku I- w km od 0+000 do km 0+203, na odcinku II- w km od 0+203 do km 0+513 w miejscowości Olkusz-Powiat Olkuski”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – powiat olkuski”, zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w okresie od 10-2019 r. do 05-2021 r.”

„Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesław DP 1068K w km od 0+000,00 do 0+936,00 oraz Dp 1071K w km od 0+000,00 do 1+672,40”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1150K w km od 0+018 do 2+809 w miejscowościach Gołaczewy i Chełm – powiat olkuski”