Zawiadomienie o przedłużeniu trwania czasowej organizacji ruchu - zamknięcie drogi gminnej

  • Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że ulega przedłużeniu do dnia 29.09.2023r. do godz. 17:00 zamknięcie dla ruchu przejazdu drogowo - kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 120312K w miejscowości Rabsztyn, Gmina Olkusz, w związku z realizacją zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Jaroszowiec Olkuski – Olkusz – Bukowno” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd”.
    Wykonawcą robót jest Skanska S.A.
    Prosimy wszystkich użytkowników dróg o stosowanie się do czasowej organizacji ruchu.