Modernizacja dróg powiatowych

Modernizacja dróg powiatowych poprzez usprawnienie
połączeń pomiędzy dk nr 94, a drogami wojewódzkimi
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K Modernizacja dróg powiatowych Modernizacja dróg powiatowych alternatywa dla 94 Przebudowa nawierzchni jezdni 1076K

Przedmiotem projektu, który zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach MRPO jest przebudowa dwóch dróg powiatowych o znaczeniu ponadregionalnym z towarzyszącą infrastrukturą:

drogi nr 1095K relacji Bolesław – Klucze – Jaroszowiec – Bydlin – Wolbrom na odcinku o długości 24,023 km od skrzyżowania z drogą powiatową 1068K do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794, drogi nr 1126K relacji Wolbrom – Żarnowiec na odcinku o długości 6,931 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 do granicy powiatu. W wyniku realizacji projektu przebudowano 1,433 km dróg powiatowych na obszarach miejskich i 29,521 km dróg powiatowych na terenach wiejskich oraz 52,573 km poboczy i 8,195 km chodników przy tych drogach. Ponadto zmodernizowano 5 zatok autobusowych w miejscowościach Klucze, Jaroszowiec i Łobzów oraz wybudowano 0,573 km chodnika w Bolesławiu przy ul. Kluczewskiej, w Wolbromiu przy ul. Kościuszki i w miejscowości Kolbark.

Droga powiatowa nr 1095K jest osią transportową trzech gmin Bolesław, Klucze i Wolbrom - łączącą wszystkie trzy gminy. Stanowi ona alternatywny przejazd w przypadku braku możliwości przejazdu drogą wojewódzką nr 783 od drogi krajowej nr 94 relacji Kraków – Katowice do miejscowości Wolbrom, a także alternatywne połączenie z tą drogą krajową miejscowości Klucze. Droga tą, łączącą dwa województwa małopolskie i śląskie, odbywa się ruch mieszkańców Śląska, którzy wracają z Małopolski (z Krakowa) do domu i wybierają tą drogę jako alternatywną dla innych bardziej zatłoczonych lub płatnych (A4). Droga powiatowa nr 1126K umożliwia połączenie gminy Wolbrom z sąsiednią gminą Charsznica – znanym ośrodkiem przetwórstwa rolno-spożywczego oraz z gminą Żarnowiec, co może istotnie wpływać na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w rejonie gminy Wolbrom. Droga zapewnia także dostęp z północno-wschodnich terenów powiatu do dróg wojewódzkich nr 783 i nr 794.