Aktualności

Komunikat!

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 listopada 2023 roku (piątek) Zarząd Drogowy w Olkuszu będzie nieczynny.


Zawiadomienie!

Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że ulega przedłużeniu do dnia 29.09.2023r. do godz. 17:00 zamknięcie dla ruchu przejazdu drogowo - kolejowego w ciągu drogi gminnej nr 120312K w miejscowości Rabsztyn...

Czytaj


Komunikat!

Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że w dniu 23.08.2023r. planowane jest układanie warstw mas bitumicznych na ul. Marcina Biema oraz ul. Księdza Kanonika Gajewskiego. W związku z planowanymi pracami droga będzie CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA w godzinach 7:00 - 21:00 . Za utrudnienia przepraszamy.


Informacja!

Wykonawca zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski” informuje, że od dnia 16.08.2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych...

Czytaj


Zawiadomienie!

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu - zamknięcie drogi gminnej....

Czytaj


Zaproszenie do złożenia oferty.

17.07.2023
Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 PLN „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Centara w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś.”

Zaproszenie do złożenia oferty PDF Wzór umowy PDF Formularz ofertowy PDF Protokół z kontroli Informacja z otwarcia ofertZaproszenie do złożenia oferty.

12.07.2023
Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 PLN „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Sołectwo Zimnodół - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole”

Zaproszenie do złożenia oferty PDF Wzór umowy PDF Formularz ofertowy PDF Załącznik 3 - Koncepcja Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie!

Na podstawie art. 20 pkt 14 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych....

Czytaj


Informacja!

Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje, że w dniu 29.06.2023 r. w godz. 7:00 – 12:00, w ciągu drogi powiatowej nr 1069K...

Czytaj


Petycja Krzykawka

Pełna treść petycji dostępna w załączniku.

Treść petycji [pdf]
Odpowiedź na petycję [pdf]

Ważna informacja!

Zarząd Drogowy w Olkuszu informuje o czasowym wyłączeniu z użytkowania obwodnicy Bolesławia z uwagi na...

Czytaj


Petycja Jaroszowiec

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Kolejowej w Jaroszowcu.

Treść petycji [pdf]

Petycja Zalesie Golczowskie

W sprawie zmniejszenia uciążliwości i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Zalesia Golczowskiego.

Treść petycji [pdf]
Odpowiedź na petycję [pdf]

Petycja Gorenice

W sprawie wykonania trwałego utwardzenia drogi powiatowej w Gorenicach, oznaczonej jako droga 1081 K.

Treść petycji [pdf]

Odpowiedź na petycję [pdf]Petycja Bogucin Mały

W sprawie podjęcia niezwłocznych działan związanych ze złym stanem technicznym nawierzchni drogi powiatowej nr 1092K na odcinku przebiegającym przez Bogucin Mały.

Treść petycji [pdf] Załącznik - zdjęcia Odpowiedź na petycję [pdf]Petycja 1081

W sprawie trwałego utwardzenia drogi powiatowej w Gorenicach, oznaczonej jako droga 1081 K.

Treść petycji [pdf] Zawiadomienie o sposobie
załatwienia petycji [pdf]
Zaproszenie do złożenia oferty.

18.05.2022
Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 euro „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej 0-31,5 do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku”..

Zaproszenie do złożenia oferty PDF Wzór umowy PDF Formularz ofertowy PDF Formularz ofertowy DOCNowy numer konta bankowego od 16.11.2020 !

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za reklamę,
- opłaty roczne,
- opłaty za korzystanie z przystanków,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych
03 1090 1665 0000 0001 4685 4474
Santander Bank Polska SA


Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka w sprawie budowy chodnika.

Treść petycji [pdf]
Odpowiedź na petycję [pdf]Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

09.07.2021
Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane są następujące zadania:

Zadania [pdf]
Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Część 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”; Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja”..

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 30000 euro opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej" wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania


Petycja z dnia 16.12.2019r.

Petycja mieszkańców Klucz w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1095K na odcinku Klucze Centrum - Jaroszowiec. Odpowiedź Zarządu Drogowego w Olkuszu na petycję mieszkańców Klucz...

Petycja wraz z odpowiedzią [pdf]

Koronawirus COVID-19 - zarządzenie

Organizacja pracy w związku z zagrożeniem koronowirusem.

Informacja - zajęcie pasa drogowego

08.07.2019
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.
Deklaracja Dostępności

18.12.2020
Zarzad Drogowy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych....

Pobierz Informację

Klauzula informacyjna

20.09.2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Pobierz Informację

Co takiego robimy?

Przeczytaj i dowiedz się czym się zajmuje Zarząd Drogowy w Powiecie Olkuskim

352,604 km

Łączna ilość dróg na terenie Powiatu Olkuskiego

13

Tyle mostów znajduje się na terenie Powiatu Olkuskiego

7:00 - 15:00

Godziny otwarcia Zarządu Drogowego od poniedziałku do piątku