Godziny Pracy

godziny pracy Zarzadu Drogowego

Godziny Pracy

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Godziny Przyjęć

  • Dyrektor Zarządu Drogowego w Olkuszu przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się w sekretariacie.
  • Telefony kontaktowe