Dokumenty do pobrania

wzory dokumentów do wypełnienia

Wnioski do pobrania

Przewidywany termin załatwienia spraw:

  • - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego – niezwłocznie
  • - sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca
  • - sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Regulamin

Regulamin określający warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków PDF

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków DOCX


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy DOCX


Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację, przebudowę, remont zjazdu PDF

Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację, przebudowę, remont zjazdu DOCX


Oświadczenie po wykonaniu budowy, przebudowy, zjazdu PDF

Oświadczenie po wykonaniu budowy, przebudowy, zjazdu DOCX


Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi DOCX


Wniosek o przedłużenie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu PDF

Wniosek o przedłużenie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu DOCX


Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy PDF

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: II/III/IV na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres /6/12/24 miesięcy PDF