Dokumenty do pobrania

wzory dokumentów do wypełnienia

Dokumenty do pobrania

Przewidywany termin załatwienia spraw:

  • - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełniającego – niezwłocznie
  • - sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca
  • - sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Regulamin

Regulamin określający warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację, przebudowę, remont zjazdu

Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek o przedłużenie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu