Akty Prawne

wykaz aktów prawnych

Akty Prawne

Uchwała Nr XVI.151.2020 z dnia 19 lutego 2020r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego.

Uchwała nr XXXIII/291/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat.