Zamówienia poniżej 130.000 PLN

Zamówienia poniżej 130.000 PLN

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 PLN:

 • 25.08.2023r
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1092K w m. Olkusz.”
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Wzór umowy PDF

Formularz ofertowy PDF

Informacja z otwarcia ofert PDF

 • 17.07.2023r
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Centara w ciągu drogi powiatowej nr 1121K w m. Kaliś.”
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Wzór umowy PDF

Formularz ofertowy PDF

Protokół z kontroli

 • 12.07.2023r
 • „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Sołectwo Zimnodół - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zimnodole”
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Wzór umowy PDF

Formularz ofertowy PDF

Załącznik 3 - Koncepcja

 • 11.04.2023r
 • „Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2023 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Formularz oferty PDF

Wzór umowy PDF

Informacja z otwarcia ofert PDF

 • 18.05.2022r
 • „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej 0-31,5 do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Formularz oferty PDF

Formularz oferty DOC

Wzór umowy PDF

 • 08.04.2022r
 • „Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Formularz oferty PDF

Formularz oferty DOC

Wzór umowy PDF

Wzór umowy DOC

 • 16.04.2021r
 • „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Zaproszenie do złożenia oferty DOC

Wzór umowy PDF

Wzór umowy DOC

 • 19.03.2021r
 • „Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Zaproszenie do złożenia oferty DOC

Wzór umowy PDF

Wzór umowy DOC