Zamówienia poniżej 130.000 PLN

Zamówienia poniżej 130.000 PLN

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 euro:

  • 18.05.2022r
  • „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej 0-31,5 do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Formularz oferty PDF

Formularz oferty DOC

Wzór umowy PDF

  • 08.04.2022r
  • „Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2022 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Formularz oferty PDF

Formularz oferty DOC

Wzór umowy PDF

Wzór umowy DOC

  • 16.04.2021r
  • „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Zaproszenie do złożenia oferty DOC

Wzór umowy PDF

Wzór umowy DOC

  • 19.03.2021r
  • „Zakup wraz z dostawą grysów bazaltowych płukanych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku”..
Zaproszenie do złożenia oferty PDF

Zaproszenie do złożenia oferty DOC

Wzór umowy PDF

Wzór umowy DOC