Przebudowa drogi powiatowej

na odcinku ul. Osadowej i ul. Głównej w Bolesławiu

Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Bolesław DP 1068K w km od 0+000,00 do 0+936,00 oraz DP 1071K w km od 0+000,00 do 1+672,40”, na odcinku ul. Osadowej i ul. Głównej w Bolesławiu.

Planowany termin zakończenia inwestycji:
maj 2020r. W związku z powyższym będą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych, związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Liczymy na wyrozumiałość kierowców oraz mieszkańców, jak również prosimy o ostrożną jazdę.