Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K

ul. Kruszcowa - Powstańców Śląskich w Olkuszu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1075K Modernizacja dróg powiatowych Modernizacja dróg powiatowych alternatywa dla 94 Przebudowa nawierzchni jezdni 1076K

Przedmiotem projektu, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach MRPO, było wykonanie przebudowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, w obrębie ulic: Powstańców Śląskich i Kruszcowej w Olkuszu.

Zakres inwestycji obejmuje ul. Powstańców Śląskich, od ul. Budowlanych km 0+000 do skrzyżowania z ul. Kruszcową w km 0+635,68 oraz ul. Kruszcową od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich w km 0+635,68 do km 0+749,94, gdzie zrealizowano wymianę konstrukcji jezdni na odcinku 750 m. Przebudowano obustronny chodnik przy ul. Powstańców Śląskich, natomiast przy ul. Kruszcowej wybudowano prawostronny chodnik z lewostronną opaską bezpieczeństwa, długość wybudowanego chodnika wynosi 114,26 m. Dodatkowo inwestycja obejmowała wykonanie parkingu na 25 stanowiska postojowych, zatoki dla minibusów i wjazdów na posesje przy ul. Kruszcowej. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano 738,6 m kanalizacji deszczowej . Ulice wchodzące w zakres inwestycji zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3.

Droga 1075K stanowi alternatywny, w stosunku do DK94, szczególnie istotny dla ruchu lokalnego, szlak przejazdu do centralnej części Olkusza, dzięki czemu przyczynia się do zwiększenia płynności ruchu na DK94, w obrębie miasta, umożliwiając jednocześnie bezpośredni dojazd do jego historycznego centrum.